Over mij

Mijn naam is Anke Stegenga en dit is waarom ik doe wat ik doe.

Net als de kinderen die bij mij komen was ik zelf ook een gevoelig kind. Vooral gevoelig voor de houding van anderen. Het was net alsof ik steeds mijn omgeving scande: “Ben ik goed genoeg?”, “Hoor ik er wel bij?”

Mijn onzekerheid werd sterker nadat mijn vader plotseling een einde maakte aan zijn leven. Ik was 13 jaar en meer dan ooit voelde ik me anders dan anderen. Een eenzaam gevoel ging met mij mee, mijn adolescentie in. Onbewust bouwde ik een muurtje om mij heen. Ik zat vast in mezelf. Soms was het heel donker van binnen. Uiteindelijk (aan mijn eigen randje aangekomen) zocht ik hulp, ging in therapie en maakte een gat in mijn muur.  

Ondertussen werkte ik zelfs echt in een gevangenis; wat een spiegel. Eerst als bibliothecaris en later in het onderwijs. Mensen vertelden er mij hun levensverhaal. Eenzaamheid als kind was een onderwerp dat opnieuw vaak voorbij kwam. Hier ontstond mijn verlangen om mensen te helpen aan het begin van hun leven. Als ze kind zijn. Omdat het van levensbelang is dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Zodat ze worden wie ze zijn en vanuit dit vertrouwen hun plek innemen in de wereld. 

 

Wie ik ben

Nuchter en intuïtief. Rust en vertrouwen zijn belangrijk voor mij. Net als het innerlijk weten dat we deel zijn van het geheel. Luisteren naar binnen is mijn grootste levensles. Dit leerde ik door rond te reizen in de wereld. Want alleen in den vreemde, moest ik ook wel eens om hulp vragen. Ik leerde opnieuw vertrouwen op anderen en op mezelf.


Wat ik help mogelijk maken

Ouders vinden meer rust in zichzelf en verbinding met hun kind. Kinderen genieten meer van wat zij goed kunnen, voelen zich happy met wie zij zijn. Hun omgang met andere kinderen is meer ontspannen. Een sterker vertrouwen in zichzelf. Ze zitten beter in hun vel. 


Zienswijze

Het kind dat aandacht vraagt, heeft aandacht nodig. Dit geldt zeker voor een kind dat zich terug trekt in zichzelf. Pas als hij zich gezien en gehoord voelt, kan hij zich op zijn beurt verbinden met anderen. Dit vraagt van ons volwassenen dat we op een verbindende manier contact maken met het kind. En allereerst met onszelf. Kinderen houden een spiegel voor. Als je als ouder aan de slag gaat met je zelf, sla je een slag voor je kind. 


Mijn begeleiding

Ik heb een rustige uitstraling. Ouders vertellen me dat ze dit fijn vinden. Zij maken hierdoor gemakkelijker contact met wat er bij hen van binnen om aandacht vraagt.

Het mooiste vind ik het om kinderen te helpen door hun ouders te helpen. Ik werk ook met kinderen zelf. Gevoelige kinderen voelen zich snel op hun gemak bij mij. Wat ik van hen hoor is “Jij luistert echt naar mij”. Ik volg het kind. Wat dient zich aan? Dan kan naar buiten komen wat er van binnen uit wil.

De fundering van mijn werk ligt in mijn levenservaring, training tot kindertolk met de methode Present Child, opleiding kindercoaching, opleiding beeldende therapie, pabo, trainingen om ouders te coachen en trainingen op het gebied van beelddenken. 


Coaching praktijk De Witte Kat

Mijn praktijk vind je aan de rand van Emmen, bij mij thuis. Werken in een laagdrempelige, huiselijke sfeer vind ik fijn. Ik houd van dieren en van ´sunny-funny things of life´; grappige dingen die zomaar gebeuren, zoals hieronder op de foto. Ik heb 2 katten.

De naam De Witte Kat staat voor vrijuit zijn: puur, nieuwsgierig en speels. Na rusten en ontspannen, waar een kat meester in is, weer op pad gaan. 

 

Wanneer je hulp wilt en rust en vertrouwen voor jou ook belangrijk zijn, bel me om samen kennis te maken: 06-29505040. Of mail naar anke@dewittekatcoaching.nl

 

Logo coach Ik leer anders PNG